Zahlavi
mainleft

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 20.9. do 27.9.2020

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 20.9.2020

25. neděle v mezidobí

Sbírka na kostel

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Slavomíra Kafku, manželku, rodiče, sourozence a DVO

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Miroslava Mužíka, manželku, Karla Mužíka, dceru Renatu Sládečkovu, rodinu Mužíkovu, Lorencovu a živou rodinu

11:15

D

Mše sv. za rodiče Šindelkovy, dva syny a zetě

 

 

 

PONDĚLÍ 21.9.2020

Sv. Matouš, apoštol

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Jaroslava Mikeše, živou a + rodinu a DVO

ÚTERÝ 22.9.2020

Mezidobí 25. týden

 

 

 

 

 

 

STŘEDA 23.9.2020

Sv. Pius z Pitrelciny

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba sv. růžence

Mše sv. za živé a + kněze a jáhny, kteří působí nebo působili ve Velkých Opatovicích

ČTVRTEK 24.9.2020

Mezidobí 25. týden

 

 

 

17:30

18:00

VO

Adorace

Mše sv. za Ludvíka Kohůtka a rodiče

PÁTEK 25.9.2020

Mezidobí 25.týden

 

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování za dar života a za Marii Dokoupilovu, manžela Františka a syna Stanislava

SOBOTA 26.9.2020

Sv. Kosma a Damián

11:30

VO

svatba

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 27.9.2020

26. neděle v mezidobí

Pouť ve Vanovicích

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Mojmíra Dosedlu, živou a + rodinu Dosedlovu a + rodiče Polákovy

9:30

10:00

Van

Modlitba růžence

Poutní mše sv. za farníky a poutníky ke cti sv. Václava

 

 

 

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Ve středu dopoledne 9:30 setkání na Orlovně, všichni jste zváni.

Modlitby matek ve středu 18:45 na faře.

                       

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Na pouť do Vanovic pojede autobus Deštná 8:45, Roubanina Slatina, Brťov, Velké Opatovice 9:10!, Borotín a Vanovice. Přijďte!

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz