Zahlavi
mainleft

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 2.5. do 9.5.2021

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 2.5.2021

5. neděle velikonoční

 

7:30

8:00

D

Modlitba růžence

Mše sv.

9:30

10:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za živé a + členy Dobrovolných hasičů Velké Opatovice a jejich rodiny

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 3.5.2021

5. velikonoční týden

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za P. Jana Šrubaře a paní katechetku Annu Gerykovu

 

 

 

ÚTERÝ 4.5.2021

5. velikonoční týden

 

 

 

 

 

 

STŘEDA 5.5.2021

5. velikonoční týden

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Marii Procházkovu, manžela, dceru Marii Zachovalovu, manžela a celou rodinu

ČTVRTEK 6.5.2021

Sv. Jan Sarkander

 

 

 

17:30

18:00

VO

Adorace

Mše sv. za farníky

PÁTEK 7.5.2021

5. velikonoční týden

První pátek

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Bohuslava Jurku, rodiče z obou stran a Františku Hrazděrovu

SOBOTA 8.5.2001

Panna Maria Prostřednice všech milostí

 

 

 

18:00

B

Mše sv. za

 

 

 

NEDĚLE 9.5.2021

6. neděle velikonoční

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodinu Korbelovu, Liznovu, Kouřilovu a Rosenbergovu, za dar zdraví a pevné víry pro všechny členy rodiny a DVO

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Vlastu a Josefa Dvořáčkovy, jejich sourozence, živou a + rodinu Dvořáčkovu a Elblovu

11:15

D

Mše sv. za Josefa Lorence, dvoje rodiče, na poděkování za 85. let života s prosbou o ochranu a Boží požehnání do dalších roků

18:00

Mal

Májová pobožnost u kapličky v Maloníně

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Účast věřících na mši sv. podle aktuálního omezení – respirátor a 2m rozestupy

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz