Zahlavi
mainleft

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 8.12. do 15.12.2019

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 8.12.2019

2. neděle adventní

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Jiřinu Kopřivovu, manžela a syna Petra

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Leonarda Langa, jeho rodiče, bratra a živou rodinu

11:30

B

Mše sv. za Marii Havránkovu a Františka Havránka

 

 

 

PONDĚLÍ 9.12.2019

Panna Maria

Počatá bez poskvrny prvotního hříchu

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za + Jaroslava Zajíčka, manželku, děti s rodinami, rod zajíčků a DVO

ÚTERÝ 10.12.2019

2. adventní týden

6:45

VO

Roráty za farníky

STŘEDA 11.12.2019

2. adventní týden

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče Sekaninovy, Smítalovy a Františka Smítala

ČTVRTEK 12.12.2019

2. adventní týden

6:45

VO

Roráty

PÁTEK 13.12.2019

Sv. Lucie

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za manžela, živou a + rodinu Ostřížkovu, Hauptovu, Teplou, Kubinovu, Františka Látala a DVO

SOBOTA 15.12.2019

Sv. Jan od Kříže

8:00

VO

Roráty

 

 

 

16:00

D

Mše sv.

NEDĚLE 15.12.2019

3. neděle adventní

Sbírka na opravy

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Marii, Klementinu a Janu Hegerovy, živou a + rodinu

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. + Vladimíra Dvořáčka, jeho rodiče, sestry, živou rodinu, dar zdraví a na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii

11:30

B

Mše sv. za Pavla, rodiče a bratra Jiřího Dokoupilovy

 

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Modlitby matek ve středu 17:45, přijďte.

Ve středu setkání v Orlovně 9:30 všichni jste zváni.

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Stavění Betléma v kostele VO 19.12 v 15. hodin, přijďte se zapojit i zapotit.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz