Zahlavi
mainleft
OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 4.12. do11.12.2022

                                                        

Den

   Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 4.12.2022

2. neděle adventní

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Antonína Batelku, Annu a Stanislava Vybralovy a celou živou rodinu

9:30

Křenov

Mše sv.

11:00

D

Mše sv. za Josefa Lorence, dvoje rodiče a DVO

 

 

 

PONDĚLÍ 5.12.2022

2. týden adventní

 

 

 

16.30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Oldřicha Mikuláška, Boženu a Richarda Šustrovy, živou a + rodinu Mikuláškovu

ÚTERÝ 6.12.2022

 Sv. Mikuláš

6:45

VO

Roráty za farníky

 

 

 

STŘEDA 7.12.2022

Sv. Ambrož

 

 

 

 

 

 

ČTVRTEK 8.12.2022

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

6:45

VO

Roráty za Jaroslava Zajíčka, rodiče, bratry, rod Zajíčků a za dar víry do našich rodin

 

 

 

PÁTEK 9.12.2022

2. týden adventní

 

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za živou a + rodinu Korbelovu, Kouřilovu, Vozábalovu, Bubeníkovu a Rikanovu

SOBOTA 10.12.2022

2. týden adventní

8:00

VO

Roráty za P. Tomáše Káňu, za kněze, bohoslovce a DVO na které nikdo nepamatuje

10:00

VO

Křest

13:00

VO

Křest

NEDĚLE 11.12.2022

3. neděle adventní

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Marii Toulovu, rodinu Uhrovu, Toulovu a Pacultovu

9:30

R

Mše sv. za Vladimíra Dvořáčka, rodiče, sourozence a dar zdraví pro celou rodinu

11:00

B

Mše sv. ke cti sv. Judy Tadeáše

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Ve středu 9:30 setkání na Orlovně, Všichni jste zváni.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

 

 

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz