Zahlavi
mainleft
OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 26.3. do 2.4.2023

                                                        

Den

   Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 26.3.2023

5. neděle postní

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Josefa Šumberu, manželku, živou a + rodinu, Miloslava Koláře a DVO

9:30

R

Mše sv. za Františka a Františku Knödlovy, jejich dceru, živou a + rodinu

11:00

B

Mše sv. za Milana Havránka a rodiče Giselu a Rudolfa Krejčí

15:00

VO

Křížová cesta

PONDĚLÍ 27.3.2023

5. postní týden

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ 28.3.2023

5. postní týden

 

 

 

 

 

 

STŘEDA 29.3.2023

5. postní týden

 

 

 

 

 

 

ČTVRTEK 30.3.2023

5. postní týden

 

 

 

 

 

 

PÁTEK 31.3.2023

5. postní týden

 

 

 

 

 

 

Pouť ve Sloupu, mše sv. na poděkování

SOBOTA 1.4.2023

5. týden postní

9:00

VO

Úklid kostela, prosím přijďte!

 

 

 

NEDĚLE 2.4.2023

Květná neděle

 

7:45

8:00

VO

Žehnání ratolestí a průvod

Mše sv. za manžela, živou a + rodinu Ostřížkovu, Hauptovu, Kubinovu, Teplou, Tomanovu, Františka Látala a Boží požehnání pro celou rodinu

9:30

K

Mše sv. za

11:00

D

Mše sv. za Miladu Kaderkovu k nedožitým 80-tým narozeninám a manžela Emila Kaderku

15:00

VO

Křížová cesta a příležitost ke svaté zpovědi do 16:30

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Sbírka na kostel. VO 8905,-kč, D 2170,-kč, R 1485,-kč.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

V pátek 31.3 pouť do Sloupu. Odjezd VO 16:00.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

Na velikonoce sbírka na kněze.

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz