Zahlavi
mainleft

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 23.2. do 1.3.2020

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 23.2.2020

7. neděle v mezidobí

Sbírka Haléř sv. Petra

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Ludmilu a Josefa Šumberovy, syna Antonína a ostatní příbuzné

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Adolfa Komoně, rodiče Komoňovy, rodiče Synkovy, jejich 2 dcery a dar zdraví pro celou rodinu

11:30

B

Mše sv. za Petra Ambroze, bratra Jiřího a otce Josefa

 

 

 

PONDĚLÍ 24.2.2020

7. týden v mezidobí

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Ladislavu Hraděrovu, rodiče a P. Bedřicha Hrazděru

ÚTERÝ 25.2.2020

7. týden v mezidobí

7:00

VO

Mše sv. za farníky

 

 

 

STŘEDA 26.2.2020

Popeleční středa

Den přísného půstu

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Annu Lipovskou, za živou a + rodinu Lipovskou a Liznovu.

ČTVRTEK 27.2.2020

Po popeleční středě

 

 

 

16:30

17:00

VO

Adorace

Mše sv. na poděkování za dar manželství, za ochotu přijmout Boží vůli, s prosbou o Boží ochranu do dalších let

PÁTEK 28.2.2020

Po popeleční středě

 

 

 

16:30

17:00

VO

Křížová cesta

Mše sv. za Miroslavu Pospíšilovu, živou a + rodinu Pospíšilovu, Hruškovu, Illovu a Synkovu

SOBOTA 29.2.2020

Po popeleční středě

 

 

 

 

 

 

17:00

B

Mše sv. za Annu Lipovskou, rodiče z obou stran, sourozence. 2 švagry, švagrovou Martu a DVO

NEDĚLE 1.3.2020

1. neděle postní

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Miloslava Koláře, za rodinu Kolářovu a Šumberovu a DVO

9:30

10:00

R

Křížová cesta

Mše sv. za

11:15

D

Mše sv. za Aloise Šindelku, bratra, jejich rodiče a rodiče Součkovy

 

14:30

VO

Křížová cesta

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Modlitby matek středa 17:45 přijďte!

V neděli 23.2 se koná sbírka Haléř sv. Petra.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Postní almužna.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

V neděli 23.3. poutavá přednáška na orlovně 16:00-

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz