Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

Deštná

 

farní kostel svatého Petra a Pavla

Bohoslužby v sobotu nebo v neděli:

lichý měsíc - mše svatá v neděli v 11,15 hod.
sudý měsíc - mše svatá v sobotu v 18,00 hod.(letní čas); 17,00 hod.(zimní čas)

Bohoslužby v aktuálním týdnu


Historie kostela

Dle prastarých záznamů byla v Deštné již před třicetiletou válkou fara a kostel. Kostel měl stát dle tradice na místě dnešního hřbitova, fara na místě jiném. Stáří zdejšího kostela dosvědčuje věžový zvon s datem 1508, jméno zvonu je neznámé. Zvony v obci byly odvezeny k válečným účelům s výjimkou velkého, pro jeho historickou cenu. Kostel byl zbudován v letech 1781 až 1782, nákladem jeho eminence nejdůstojnějšího pána Antonína Theodora hraběte z Colorada, kardinála svaté římské církve a arcibiskupa v Olomouci. Při tomto kostele, zasvěceném sv. Petru a Pavlu, byl prvním kaplanem ustanoven P. Ludvík Pařílek v roce 1788. Kostel sv. Petra a Pavla byl v roce 2000 prohlášen za kulturní památku.

 

http://www.obecdestna.cz/historie.htm