Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 5.7. do 12.7.2020

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 5.7.2020

Sv. Cyril a Metoděj

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Bohuslava a Jiřinu Kopřivovy a syna Petra

9:30

10:00

Svárov

Modlitba růžence

Mše sv. za farníky, osadníky a poutníky.

 

 

 

19:00

VO

Mše sv.

PONDĚLÍ 6.7.2020

Mezidobí 14. týden

 

 

9:00 odjezd na pouť do Křtin

10:30

 

Křtiny

Poutní mše sv.

ÚTERÝ 7.7.2020

Mezidobí 14. týden

 

 

 

 

 

 

STŘEDA 8.7.2020

Mezidobí 14. týden

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za + Annu Šenkýřovu, jejího manžela, rod Šenkýřů a DVO

ČTVRTEK 9.7.2020

Mezidobí 14. týden

 

 

 

17:30

18:00

VO

Adorace

Mše sv.

PÁTEK 10.7.2020

Mezidobí 14. týden

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za P. Josefa Pelce

SOBOTA 11.7.2020

Sv. Benedikt, opat

 

 

 

 

 

 

18:00

B

Mše sv. za Petra Kalouska, rodiče a rodiče Dostálovy

NEDĚLE 12.7.2020

15. neděle v mezidobí

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování za 60. let života s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče Slechanovy, jejich rodiče, sourozence, syna Josefa, snachu Marii, celou živou rodinu a ochranu Boží

11:15

D

Mše sv. za Stanislava Šindelku, rodiče Šindelkovy a Bastlovy

19:00

VO

Mše sv.

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Ve středu modlitba matek. 18:45.

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

6.7. pouť do Křtin odjezd od Sokolovny v 9:00. Přihlaste se.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

Děkuji všem, kdo jste připravily poutě v Deštné a ve Svárově.

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz