Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 9.6. do 16.6.2024

                                                                                

 

 

 

 

NEDĚLE 9.6.2024

10. neděle v mezidobí

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování za společná léta s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

9:30

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Bedřicha Richtera, rodiče Kavanovy, rodiče Richterovy a dar zdraví pro celou rodinu

11:00

B

Mše sv. za rodinu Havránkovu

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 10.6.2024

10. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiny Bartoňovu, Kouřilovu, Richterovu, celé rody a DVO

ÚTERÝ 11.6.2024

Sv. Barnabáš

 

 

 

 

 

 

STŘEDA 12.6.2024

10. týden v mezidobí

 

 

 

18:00

Jar-d

Mše sv.

ČTVRTEK 13.6. 2024

Sv. Antonín

 

 

 

18:00

 

Slavnost sv. Antonína a Fatimský den na Krakovci

/farnost Laškov/

PÁTEK 14.6.2024

10. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Jana Marka, manželku Marii, rodiče, sourozence a DVO

SOBOTA 15.6.2024

Sv. Vít

 

 

 

11:00

VO

Křest

 

 

 

NEDĚLE 16.6.2024

11. neděle v mezidobí

Farní den

 

 

 

9:00

9:30

R

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče Širůčkovy, syny Josefa a Františka, za Ladislava Ježe, vnuka Davídka a celou rodinu

11:00

D

Mše sv. za farníky

13:30

14:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za živé a + členy a členky Orelské jednoty Velké Opatovice a správné rozhodování v orelské práci

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Ve středu v 9:30 setkání na Orlovně, všichni jste zváni!

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Farní den 16.6. V sobotu 15.6. a v neděli 16.6. je možné přinést pohoštění do orlovny 13-14. hod,

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz