Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele Povýšení svatého Kříže v Borotíně (B) a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 16.9. do 23.9. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 16.9.2018

24. neděle v mezidobí

Sbírka na opravy

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Boží ochranu, pomoc, požehnání a lásku, pro manželku, děti a vnoučata

9:30

10:00

B

Modlitba sv. růžence

Mše sv. Poutní mše sv. za rodáky a farníky

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ  17.9.2018

24. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv.

ÚTERÝ 18.9.2018

24. týden v mezidobí

7:00

VO

Mše sv. za

 

 

 

STŘEDA 19.9.2018

24. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za syna Jaroslava, živou a + rodinu a DVO

ČTVRTEK 20.9.2018

 Sv. Ondřej a druhové mučedníci korejští

 

 

 

 

 

 

PÁTEK  21.9.2018

Sv. Matouš

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba sv. růžence

Mše sv. za + rodiče Vašků, bratry Emila a Josefa, na poděkování za dar zdraví a prosbou o Boží pomoc a ochranu

SOBOTA 22.9. 2018

Sv. Mořic

11:00

VO

Křest

14:00

VO

Svatební obřad

18:00

B

Mše sv.

 

NEDĚLE 23.9.2018

25. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv.

9:30

10:00

R

Modlitba sv. růžence

Mše sv.

11:15

D

 

 

15:00

VO

Varhanní koncert

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Ve středu setkání na Orlovně v 9:30, všichni jste zváni.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Modlitby matek jsou každý čtvrtek na faře v 19:00, prosím udělejme si čas.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

Náboženství VO pondělí 13:00- 1. a 2. ročník, 13:45 3. až 9. ročník, D pátek 12:45.

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz