Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 20.10. do 27.10.2019

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 20.10.2019

Misijní neděle

Sbírka na misie

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za + rodiče Ondráškovy, bratry Alexovy a DVO za které se nikdo nemodlí

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za dar zdraví pro syna a ochranu Boží a Panny Marie pro celou rodinu

11:30

B

Mše sv. za rodiče Dyrovy a prarodiče

 

 

 

PONDĚLÍ 21.10.2019

Bl. Karel Rakouský

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ 22.10.2019

Sv. Jan Pavel II.

 

 

 

STŘEDA 23.10.2019

29. týden v mezidobí

 

 

 

 

 

 

ČTVRTEK 24.10.2019

29. týden v mezidobí

17:30

18:00

VO

Adorace

Mše sv. za Martu Liznovu, rodiče z obou stran, dar zdraví pro celou rodinu

PÁTEK 25.10.2019

29. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za + Antonína Vašků, Václava Koláře, s prosbou o dar zdraví pro rodinu Kolářovu a Vašků

SOBOTA 26.10.2019

29. týden v mezidobí

 

 

 

12:00

VO

Mše sv. na poděkování za 50. let společného života, za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou rodinu

17:00

D

Mše sv.

NEDĚLE 27.10.2019

30. neděle v mezidobí

Borotín, Deštná, Roubanina slavnost posvěcení kostela

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za živé a + členy a členky bratrstva Živého růžence

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za živou a + rodinu Nečasovu, Dvořákovu, příbuzné a DVO

11:30

B

Mše sv. za Josefa a Marii Dosedlovy

 

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Modlitby matek ve středu, přijďte.

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

 

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

V pondělí 28.10. tajný výlet do Prahy odjezd 7:39 z Letovic.

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz