Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 5.4. do 12.4.2020

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 5.4.2020

Květná neděle

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za přijaté dobrodiní v 80. letech života a za živou a + rodinu

9:30

10:00

R

Křížová cesta

Mše sv. za Jarmilu a Antonína Hladilovy, za živou a + rodinu Dvořáčkovu a Hladilovu

11:30

B

Mše sv. za farníky

14:30

VO

Křížová cesta

PONDĚLÍ 6.4.2020

Svatý týden

7:00

VO

Mše sv. za + Josefa Šenkýře

 

 

 

ÚTERÝ 7.4.2020

Svatý týden

7:00

VO

Mše sv. za kněze

 

 

 

STŘEDA 8.4.2020

Svatý týden

7:00

VO

Mše sv. za Ludmilu Hřibovu a manžela

 

 

 

ČTVRTEK 9.4.2020

Zelený čtvrtek

 

 

 

17:00

VO

Mše sv. za kněze a jáhny, kteří působili nebo působí v naší farnosti a DVO

PÁTEK 10.4.2020

Velký pátek

Den přísného postu

 

 

 

15:00

VO

Křížová cesta a Velkopáteční obřady

 

17:00

D

Velkopáteční obřady

SOBOTA 11.4.2020

Bílá sobota

10:00

D

Adorace do 11:00

13:00

B

Adorace do 14:00

20:00

VO

Obřady Bílé soboty

NEDĚLE 12.4.2020

Hod Boží Velikonoční

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za farníky

9:30

10:00

D

Modlitba růžence

Mše sv. za zastavení šíření koronaviru ve světě a v naší zemi za věčnou spásu pro umírající a DVO

11:30

B

Mše sv. za posvěcení a zdraví všech kněží zvláště v našich farnostech a za + kněze

 

17:00

R

Mše sv. za všechny děti, rodiče a prarodiče, lásku v rodinách a za DVO

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Mše svaté jsou slouženy na zapsané úmysly, bez účasti lidí.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Postní almužna.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz