Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 3.12. do 10.12.2023

                                                                                

Den

   Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 3.12.2023

1. neděle adventní

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za pana děkana Miloslava Nedbala, rodiče a sestry

9:00

9:30

K

Modlitba růžence

Mše sv. za

11:00

D

Mše sv.

 

 

 

PONDĚLÍ 4.12.2023

1. adventní týden

Sv. Barbora

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování za obdržené dary a milosti s prosbou o dar zdraví, požehnání a ochranu P. Marie

ÚTERÝ 5.12.2023

1. adventní týden

6:45

VO

Mše sv. Roráty

 

 

 

STŘEDA 6.12.2023

Sv. Mikuláš

 

 

 

17:00

Jar-d

Mše sv.

ČTVRTEK 7.12. 2023

Sv. Ambrož

6:45

VO

Mše sv. Roráty za o. Tomáše Káňu, za kněze, bohoslovce a DVO

 

 

 

PÁTEK 8.12.2023

Panna Maria

Počatá bez poskvrny prvotního hříchu

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Jaroslava Zajíčka, rodiče, bratry Zdeňka, Antonína, švagry, rod Zajíčků a DVO

SOBOTA 9.12.2023

1. adventní týden

8:00

VO

Mše sv. Roráty za + rodiče Kopřivovy, za živou a + rodinu Kopřivovu, Mazancovu, Řehůřkovu, Alexovu a DVO

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 10.12.2023

2. neděle adventní

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Jiřinu Kopřivovu, manžela a syna Petra

9:00

9:30

R

Modlitba růžence

Mše sv. za

11:00

B

Mše sv. na poděkování za 45. let života s prosbou o požehnání do dalších let

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Ve čtvrtek Modlitby matek, po mši sv. Přidejte se!

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

V úterý 6:45, ve čtvrtek 6:45 a sobotu v 8:00 VO Roráty.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz