Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 28. 2. do 7. 3. 2021

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 28. 2. 2021

2. neděle postní

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče Přichystalovy, sourozence, + děti, jejich rodiny a DVO za které se nikdo nemodlí

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv.

11:30

B

Mše sv.

15:00

VO

Křížová cesta

PONDĚLÍ 1. 3. 2021

2. postní týden

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Josefa, Hanu a Zdeňka Kubínovy, rod Kubínů a za obrácení hříšníků

ÚTERÝ 2. 3. 2021

2. postní týden

7:00

VO

Mše sv.

 

 

 

STŘEDA 3. 3. 2021

2. postní týden

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodinu Jandovu, Markovu, Zemánkovu, za Zdeňku Svobodovu, za živé a zemřelé

ČTVRTEK 4. 3. 2021

2. postní týden

 

 

 

16:30

17:00

VO

 Adorace

Mše sv. za Bedřicha Richtera, manželku, syna, zetě, živou a + rodinu

PÁTEK 5. 3. 2021

2. postní týden

První pátek v měsíci

 

 

 

16:30

17:00

VO

Křížová cesta

Mše sv. za rodinu Zajícovu a syny Františka a Antonína

SOBOTA 6. 3. 2021

2. postní týden

 

 

 

 

 

 

17:00

B

Mše sv. za

NEDĚLE 7. 3. 2021

3. neděle postní

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování za přijaté milosti, za + rodiče a všechny dobrodince

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv.

11:15

D

Mše sv.

15:00

VO

Křížová cesta

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Sbírka Svatopetrský haléř: VO 4100,- R 1300,- D 300,- B 1705,-. Pán Bůh zaplať.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Účast věřících na mši sv. podle aktuálního omezení. 10% =20 lidí.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz