Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 18.8. do 25.8.2019

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE18.8.2019

20. neděle v mezidobí

Sbírka na opravy

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Josefa Šumberu, manželku Růženu, Miloslava Koláře a DVO

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za

11:30

B

Mše sv.

19:00

VO

Mše sv. za nemocnou osobu

PONDĚLÍ 19.8.2019

20. týden v mezidobí

 

 

 

18:00

18:30

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Marii Lacinovu a DVO

ÚTERÝ 20.8.2019

Sv. Bernard

7:00

VO

Mše sv. za

STŘEDA 21.8.2019

Sv. Pius X.

15:00

VO

Pohřební mše sv.

18:00

18:30

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za na poděkování za 70. let života, živou rodinu a DVO

ČTVRTEK 22.82019

Panna Maria Královna

 

 

 

PÁTEK 23.8.2019

20. týden v mezidobí

 

 

 

18:00

18:30

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za +Jaroslava Zajíčka, rod Zajíčků a DVO, manželku a děti s rodinami,

SOBOTA 24.8.2019

Sv. Bartoloměj

 

 

 

 

 

 

18:00

D

Mše sv. za

NEDĚLE 25.8.2019

22. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za školní mládež, rodiče, učitele a vychovatele

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Boženu a Josefa Alexovy, dceru Ludmilu a tři zetě

11:30

D

Mše sv. za Pavla Dokoupila, bratra Jiřího a rodiče

 

19:00

VO

Mše sv. za Boženu Šustrovu

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Modlitby matek ve středu 19:15, přijďte

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

 

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz