Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 26.6. do 3.7.2022

                                                        

Den

   Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 26.6.2022

13. neděle v mezidobí

 

Pouť do Deštné

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Zdeňka Lišku, živou a + rodinu

9:30

10:00

D

Modlitba růžence

Mše sv. za farníky - poutní

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 27.6.2022

Sv. Cyril Alexandrijský

7:00

VO

Mše sv. za nemocného kněze o. Pavla

 

 

 

ÚTERÝ 28.6.2022

Sv. Irenej

7:00

VO

Mše sv.

 

 

 

STŘEDA 29.6.2022

Sv. Petr a Pavel

Posvěcení chrámu Velké Opatovice

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za stavitele a dobrodince chrámu Páně, za rodáky a živé a + farníky

ČTVRTEK 30.6.2022

Sv. prvomučedníci římští

Posvěcení katedrály

 

 

 

 

 

Rozloučení s metropolitou Janem

PÁTEK 1.7.2022

13. týden v mezidobí

 

 

 

První pátek

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. + manželku Lidmilu, za rodiče z obou stran, za děti, za dar víry a DVO

SOBOTA 2.7.2022

13. týden v mezidobí

 

 

 

 

 

 

18:00

B

Mše sv. za Zdeňku a Otakara Novotné, jejich rodiče a živou rodinu

NEDĚLE 3.7.2022

14. neděle v mezidobí

 

Pouť do Křtin

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Bohuslava a Jiřinu Kopřivovy a syna Petra

10:30

Křtiny

 

Mše sv. za farníky - poutní

15:00

Křtiny

požehnání

19:00

VO

Mše sv.

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Každou středu po mši sv. Modlitby matek, přidejte se

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

3. července pouť do Křtin, přihlaste se. Autobus VO 9:15 D 8:45

5. července Svárov mše sv. v 10:00.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz