Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

Menu

Roubanina

 

farní kostel svatého Ondřeje

Historie  kostela

Vznik kostela sv. Ondřeje je zmiňován na 60.-80. léta 13. století. Markantní přestavba proběhla až v letech 1923-1924 přístavbou lodi a depozitáře. V letech 2003-2004 byly v tomto kostele odkryty a restaurovány pozůstatky vzácných freskových maleb ze 14. století.

V Roubanině působil vyhledávaný léčitel, zdejší kněz a farář, konsistorní rada Josef Bečica, který získal své znalosti za misijního pobytu v Indii.

Bohoslužby v neděli:

sudý měsíc - mše svatá v 11,15

lichý měsíc - mše svatá v 10,00

http://www.roubanina.cz/historie.htm