Zahlavi
 Leftframe Leftframe


 

Menu

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 29.1. do 5.2.2023

                                                        

Den

   Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 29.1.2023

4. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Františka a Annu Kouřilovy, dceru a živou a + rodinu a dar zdraví

9:30

K

Mše sv.

11:00

D

Mše sv.

 

 

 

PONDĚLÍ 30.1.2023

4. týden v mezidobí

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování za dar života a kněžství - Mons. Josef Hrdlička, P. Josef Pelc, P. Miloslav Nedbal, P. František Lizna

ÚTERÝ 31.1.2023

 Sv. Jan Bosko

7:00

VO

Mše sv.

 

 

 

STŘEDA 1.2.2023

4. týden v mezidobí

 

 

 

 

 

 

ČTVRTEK 2.2.2023

Svátek Uvedení Páně do chrámu

 

 

 

16:30

17:00

VO

Adorace

Mše sv. za matky z farnosti

PÁTEK 3.2.2023

Sv. Blažej

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Stanislava Pospíšila, živou a + rodinu a DVO

SOBOTA 4.2.2023

4. týden v mezidobí

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 5.2.2023

5. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za živé a + kněze naší farnosti i s rodinami

9:30

K

Mše sv.

11:00

D

Mše sv.

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

 

Ve čtvrtek po mši sv. Modlitby matek, přidejte se!

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

V neděli 29.1 v 15. hodin v Orlovně Dětský maškarní bál. Přijměte pozvání.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz