Zahlavi
 Leftframe Leftframe


 

Menu

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 25.9. do 2.10.2022

                                                        

Den

   Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 25.9.2022

26. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Vlastimila Koukala, rodiče a bratra Aloise s rodinou

10:00

Van

Modlitba růžence

Mše sv. poutní za osadníky a poutníky

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 26.9.2022

Sv. Kosma a Damián

 

 

 

17.30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za na úmysl dárce

ÚTERÝ 27.9.2022

Sv. Vincenc z Pauly

7:00

VO

Mše sv. za Charitu

 

 

 

STŘEDA 28.9.2022

Sv. Václav

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za dobrodince

ČTVRTEK 29.9.2022

Sv. Michael, Gabriel a Rafael

 

 

 

17:30

18:00

VO

Adorace

Mše sv.

PÁTEK 30.9.2022

Sv. Jeroným

 

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv.

SOBOTA 1.10.2022

Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

10:00

VO

Křest

14:00

D

Pohřební mše sv. paní Jarmila Krautová

18:00

D

Mše sv.

NEDĚLE 2.10.2022

27. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče Ondráškovy, živou a + rodinu a DVO na které nikdo nepamatuje

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče Knödlovy, jejich rodiče, dceru, zetě, živou a + rodinu

11:15

B

Mše sv.

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Ve středu po mši sv. Modlitby matek. Všichni jste zváni.

Pán Bůh zaplať za sbírku na kostel: VO 9841,-kč, B 490,-kč, R 2190,-kč, D 2810,-kč.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

 

 

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

Vyučování náboženství. VO na faře pondělí 13:45 a 15:15.

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz