Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

Menu

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele Povýšení svatého Kříže v Borotíně (B) a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 11.11. do 18.11. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 11.11.2018

32. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Zdeňka a Albínu Kozelkovy, Josefa a Zdeňka Kubínovy, rod Kozelků, Kubínů a za obrácení hříšníků

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Jindřicha Bednáře, syna Petra a za živou rodinu

11:15

D

Mše sv. za Josefa Lorence, Josefa Trčku a manželku, za Bohuslava Olšana a manželku a jejich rodiče

 

 

 

 

PONDĚLÍ  12.11.2018

Sv. Josafat

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Stanislava Bělehrádka, manželku, za živou a + rodinu Bělehrádkovu, Haškovu, Exnerovu a DVO

ÚTERÝ 13.11.2018

Sv. Anežka

7:00

VO

Mše sv.

 

 

 

STŘEDA 14.11.2018

32. týden během roku

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Bohuslava Lacinu, manželku, za Pavla Janouška, za živou a + rodinu a DVO

ČTVRTEK 15.11.2018

 32. týden během roku

 

 

 

 

 

 

PÁTEK  16.11.2018

32. týden během roku

 

 

 

16:30

17:00

VO

Modlitba sv. růžence

Mše sv. za Františku Kavanovu, manžela, syna a rodiče z obou stran

SOBOTA 17.11. 2018

Sv. Alžběta Uherská

 

 

 

11:00

VO

Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za přijatí dobrodiní v uplynulých 60. letech spol. života, s prosbou o Boží milost a ochranu pro celou rodinu

16:00

B

Mše sv.

 

NEDĚLE 18.11.2018

33. neděle v mezidobí

Sbírka na opravy

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Miloslava Koláře, jeho rodiče Františka a Růženu, za Růženu a Josefa Šumberovy a živou a + rodinu

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše svv

11:15

D

Mše sv. za Květoslavu Tihonovu, manžela, zetě Jana, bratra Josefa a sestru Marii

 

16:00

VO

Koncert v kostele

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Pán Bůh zaplať za sbírku na charitu: VO 11800,-kč, B 1500,-kč, R 2300,-kč, D 1000,-kč

Ve středu 9:30 setkání na Orlovně, všichni jste srdečně zváni.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Modlitby matek jsou každou středu na faře v 17:45, prosím udělejme si čas.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz