Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

Menu

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 19.8. do 26.8. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 19.8.2018

20. neděle v mezidobí

sbírka

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Josefa a Růženu Šumberovy, za živou a + rodinu a Miloslava Koláře

9:30

10:00

D

Modlitba sv. růžence

Mše sv. za

11:15

R

Mše sv. za

 

19:00

VO

Mše sv. za

PONDĚLÍ  20.8.2018

Sv. Bernard

 

 

 

18:00

18:30

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Marii Juračkovu, manžela a DVO

ÚTERÝ 21.8.2018

Sv. Pius X.

7:00

VO

Mše sv. za

 

 

 

STŘEDA 22.8.2018

Panny Marie Královny

 

 

 

18:00

18:30

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Mojmíra Dosedlu, + rodiče Dosedlovy a + rodiče Polákovy

ČTVRTEK 23.8.2018

 20. týden v mezidobí

 

 

 

18:00

18:30

VO.

Adorace

Mše sv. za Julii Richterovu, manžela, syna, zetě a DVO

PÁTEK  24.8.2018

Sv. Bartoloměj

 

 

 

18:00

18:00

VO

Modlitba sv. růžence

Mše sv. za Karla Kozelka, rodiče Hrazděrovy, jejich syny, snachu a živou a + rodinu

SOBOTA 25.8. 2018

Sv. Kristin

 

 

 

15:00

Jev

Pouť ke sv. Bartoloměji

 

 

 

 

NEDĚLE 26.8.2018

21. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodinu Korbelovu, Liznovu, Kouřilovu a Rosenbergovu, za dar zdraví a ochranu Panny Marie a DVO

9:30

10:00

D

Modlitba sv. růžence

Mše sv. za

11:15

R

Mše sv. za

 

19:00

VO

Mše sv. za

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Neděle 19. 8. koncert Městečko Trnávka – Jana Hrochová 14:30.

Úterý 21.8 beseda o Istanbulské úmluvě Jevíčko 18:00

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Modlitby matek jsou každý čtvrtek na faře v 19:00, prosím udělejme si čas.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

Ve středu 29.8 večer a ve čtvrtek 30.8 mávání prázdninám a faře.

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz