Zahlavi
 Leftframe Leftframe


 

Menu

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 7.8. do 14.8.2022

                                                        

Den

   Čas

Místo

Úmysl (intence)

NEDĚLE 7.8.2022

19. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za farníky

10:00

R

Mše sv. za Miladu a Jaroslava Ježe, jejich sourozence, živou a + rodinu Ježovu a Reiblovu

11:30

B

Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za 50. let společného života, s prosbou o požehnání a dar zdraví do dalších let

 

 

 

PONDĚLÍ 8.8.2022

Sv. Dominik

 

 

 

18:00

18:30

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Stanislava Dokoupila, rodiče a DVO

ÚTERÝ 9.8.2022

Sv. Benedikta od Kříže

7:00

VO

Mše sv.

 

 

 

STŘEDA 10.8.2022

Sv. Vavřinec

 

 

 

18:00

18:30

 

Modlitba růžence

Mše sv. za Cecilii Fabiánkovu, rodiče, sourozence a DVO

ČTVRTEK 11.8.2022

Sv. Klára

 

 

 

18:00

18:30

 

Adorace

Mše sv. za dvoje rodiče, bratra, tři syny a DVO

PÁTEK 12.8.2022

19. týden v mezidobí

 

 

 

18:00

18:30

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Věru Přichystalovu, manžela, dceru, živou a + rodinu

SOBOTA 13.8.2022

19. týden v mezidobí

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatimský den kaple Krakovec mše sv. 18:30

NEDĚLE 14.8.2022

20. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Josefa Šumberu, manželku Růženu, za zetě Miloslava, za dar zdraví pro celou rodinu a DVO

10:00

R

Mše sv. za rodiče Velasovy, dceru Aničku, za Karla Ševčíka, jeho rodiče a tři bratry

11:30

B

Mše sv. za Karla Smékala, manželku Marii a švagra Jana

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Poutní mše sv. sobota 9:00 13.8 Březina sv. Roch.

Pouť Jevíčko 14.8. mše sv.9:30

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

 

 

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz