Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

Menu

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele Povýšení svatého Kříže v Borotíně (B) a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 23.9. do 30.9. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 23.9.2018

25. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv.  za zemřelou Marii Dostálovou a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.

9:30

10:00

R

Modlitba sv. růžence

Mše sv.

11:15

D

Mše sv.

 

15:00

VO

Varhanní koncert

PONDĚLÍ  24.9.2018

25. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv.

ÚTERÝ 25.9.2018

25. týden v mezidobí

7:00

VO

Mše sv. za

 

 

 

STŘEDA 26.9.2018

Sv. Kosma a Damián

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za dceru Andrejku, rodiče, Halatovy a Pospíšilovy

ČTVRTEK 27.9.2018

 Sv. Vincenc z Paula

 

 

 

17:30

18:00

VO

Adorace

Mše sv. za charitní dílo

PÁTEK  28.9.2018

Sv. Václav

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba sv. růžence

Mše sv. za Boženu Bělehrádkovu, manžela, za živou a + rodinu Bělehrádkovu, Haškovu, Exnerovu a DVO

SOBOTA 29.9. 2018

Sv. Michael, Rafael a Gabriel

 

 

 

17:00

D

Mše sv.

18:00

R

Mše sv.

 

NEDĚLE 30.9.2018

26. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv.  na poděkování za 60.let života, s prosbou o dar zdraví, pro celou rodinu a za + tatínka

10:00

Van

Poutní mše sv. za osadníky, poutníky a farníky

 

 

 

 

 

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Sbírka na opravy: VO 6300,-kč, D 1093,- R 325,-kč.Pán Bůh zaplať.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Modlitby matek jsou každý čtvrtek na faře v 19:00, prosím udělejme si čas.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

Náboženství VO pondělí 13:00- 1. a 2. ročník, 13:45 3. až 9. ročník, D pátek 12:45.

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz