Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

Menu

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 15.7. do 22.7. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 15.7.2018

15. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Boženu Kafkovu, manžela, rodiče a sourozence

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za rodiče Slechanovy, jejich syna a snachu, celou živou a + rodinu

11:15

D

Mše sv.

 

19:00

VO

Mše sv. za Věru Přichystalovu, živou a + rodinu

PONDĚLÍ  16.7.2018

Panna Maria Karmelská

 

 

 

18:00

18:30

VO

Modlitba růžence

Mše sv.

ÚTERÝ 17.7.2018

Sv. Hyacint a Česlav

7:00

VO

Mše sv.

 

 

 

STŘEDA 18.7.2018

15. týden v mezidobí

 

 

 

18:00

18:30

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za rodinu Toulovu, Přichystalovu a Bránskou

ČTVRTEK 19.7.2018

 15. týden v mezidobí

 

 

 

18:00

18:30

VO

Adorace

Mše sv. za + Věru Horkou, Jiřího Bomberu, za všechny + spolupracovníky a kolegy a DVO

PÁTEK  20.7.2018

15. týden v mezidobí

 

 

 

17:00

Bezd

Mše sv. ke cti Máří Magdalény

SOBOTA 21.7. 2018

Sv. Vavřinec z Brindisi

11:00

VO

Křest.

 

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 22.7.2018

16. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Annu a Františka Kouřilovy, dceru Annu a živou a + rodinu

9:30

10:00

R

Modlitba růžence

Mše sv. za Vlastimila a Evženii Pravcovy, syna Stanislava, rodiče Pravcovy a Alexovy, jejich děti a živou rodinu

11:15

D

Mše sv. za Jaroslava Dvořáka, jeho rodiče a celou rodinu

 

19:00

VO

Mše sv. za

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

V neděli 29.7. je pouť ve Slatině, pojede autobus ze všech míst, jak jste z minulých let navyklí. Srdečně vás zvu.

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Modlitby matek jsou každý čtvrtek na faře v 19:00, prosím udělejme si čas.

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

O prázdninách ve všední den mše sv., v 18:30 a v neděli navíc v 19:00.

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz