Zahlavi
 Leftframe Leftframe


 

Menu

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D) a farním kostele Povýšení sv. Kříže v Borotíně (B)

ve dnech od 7.7. do 14.7.2024

                                                                                

 

 

 

 

NEDĚLE 7.7.2024

14. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za P. Františka Líznu a rodiče

9:30

K

Mše sv.

11:00

D

Mše sv.

11:00

B

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

19:00

VO

Mše sv. za živou a + rodinu Kouřilovu, Nečasovu a Kaderkovu

PONDĚLÍ 8.7.2024

14. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Albínu a Zdeňka Kozelkovy, rod Kozelků a DVO

ÚTERÝ 9.7.2024

14. týden v mezidobí

7:00

VO

Mše sv.

 

 

 

STŘEDA 10.7.2024

14. týden v mezidobí

 

 

 

18:00

Jar-d

Mše sv.

ČTVRTEK 11.7. 2024

Sv. Benedikt

 

 

 

17:30

18:00

VO

Adorace

Mše sv. za P. Josefa Pelce, jeho rodiče a DVO

PÁTEK 12.7.2024

14. týden v mezidobí

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv.

SOBOTA 13.7.2024

14. týden v mezidobí

 

 

 

 

11:00

B

Pohřební mše sv. Jarmila Hloušková

 

 

 

NEDĚLE 14.7.2024

15. neděle v mezidobí

 

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Boženu a Slavomíra Kafkovy, rodiče, sourozence a DVO

9:30

R

Mše sv. za Adolfa Komoně, rodiče Komoňovy, rodiče Synkovy, jejich 2 dcery a dar zdraví pro celou rodinu

11:00

B

Mše sv. za rodiče Zdenku a Otakara Novotné, jejich rodiče a za živou rodinu

 

 

 

19:00

VO

Mše sv. za farníky

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

 

 Ve čtvrtek po mši sv. Modlitby matek

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

 

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

 

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz