Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

Menu

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 

OHLÁŠKY A AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farním kostele sv. Jiří ve Velkých Opatovicích (VO), farním kostele sv. Ondřeje v Roubanině (R),

a farním kostele sv. Petra a Pavla v Deštné (D)

ve dnech od 15.4. do 22.4. 2018

 

Den

Čas

Místo

Úmysl (intence)

 

NEDĚLE 15.4.2018

3. neděle velikonoční

Sbírka na migranty

7:30

8:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Vítězslava Smítala, rodiče bratra a DVO

10:00

D

Modlitba růžence

Mše sv. za

11:15

R

Mše sv. za Miroslava Kobylku, jeho rodiče, rodiče Komoňovy, syna, za dar zdraví pro celou rodinu

 

 

 

 

PONDĚLÍ  16.4.2018

3. týden velikonoční

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. za Annu a Bohuslava Stopkovy, živou a + rodinu

ÚTERÝ 17.4.2018

3. týden velikonoční

7:00

VO

Mše sv. za

 

 

 

STŘEDA 18.4.2018

3. týden velikonoční

 

 

 

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let.

ČTVRTEK 19.4.2018

 3. týden velikonoční

9:00

VO

Mše sv. s kněžími děkanátu

 

 

 

PÁTEK  20.4.2018

3. týden velikonoční

 

15:30

D

Adorační den Deštná v 17:00 mše sv.

17:30

18:00

VO

Modlitba růžence

Mše sv. na poděkování za 60. let společného života s prosbou o požehnání a ochranu Boží pro celou rodinu

SOBOTA 21.4. 2018

3. týden velikonoční

 

 

 

16:00

R

Adorační den Roubanina 18:00 mše sv.

 

 

 

 

NEDĚLE 22.4.2018

Pouť ke sv. Jiří

 

 

 

9:30

10:00

VO

Modlitba růžence

Poutní mše sv. za farníky a dobrodince farnosti

 

 

Po mši svaté zvu na orlovnu ke krátkému posezení

 

 

 

 

 

JINÉ AKCE VE FARNOSTI (sbírky, biblické hodiny, přípravy ke svátostem atd.)

Pán Bůh zaplať za úklid kostela před poutí a za přípravu občerstvení pro brigádníky.

 

MIMOŘÁDNÉ

(úklid kostela, akce, brigády)

Prosím o napečení na pouť. Vaše dary se budou vybírat v Orlovně v sobotu 21.4. od 14 do 14:30. Děkuji.

 

POZNÁMKY

(jiná oznámení)

Na pouť do Opatovic pojede autobus z Deštné 9:15.

1.5 vás zvu na pouť na Velehrad a ke sv. Antonínovi na Blatnicků Horu. Odjezd 7:30

 

Kontakt: Mgr. Miroslav Hřib, farář, Náměstí Osvobození 10, Velké Opatovice, 67963,

tel.:603714898, email: favelkeopatovice@ado.cz