Zahlavi
Leftframe Leftframe


 

Téma týdne

 

 

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 11,1-10; Žalm 72; Řím 15,4-9
Mt 3,1-12

Janův křest je symbolem, obrazným vyjádřením touhy očistit se od všech osobních selhání. Jan mluví velmi ostře a mesiáše vnímá jako přísného soudce, který snad ani nebude mít slitování… Ježíš je však i pro něj postava, na kterou čeká. Ještě Ježíše jako mesiáše nezná a neví, jaký záměr Bůh v celém příběhu dějin světa má. A přeci má v něčem pravdu. Bez skutečného obrácení se k Bohu neobstojí žádný člověk. Advent je tak nejen pasivní čekání, podobně jako když čekáme na nádraží. Advent znamená připravit dům svého srdce, aby mesiáš mohl vstoupit.
Další zamyšlení k tomuto tématu:
Přece jen Jan Křtitel měl pravdu: Kristus odděluje zrno od plev, očišťuje ohněm, přináší slávu, avšak jiným způsobem, než si on představoval. Kristus sice očišťuje ohněm, ale nespaluje hříšníky, ale hřích. Slovem a činem očišťuje od hříchu a ode všech jeho důsledků: od nemoci, od spoutanosti, od smrti. A opět: ne hned, jak si představoval předchůdce Páně, ale postupně. A v tom bychom i my mohli pocítit určitou obtíž: rádi bychom měli hned, podle svých představ...
https://www.pastorace.cz/Kazani/2-nedele-adventni-je-sekera-prilozena-ke-stromu

 

 
 
Téma týdne
První krok ke smíření bývá těžký, ale Bůh je s námi
Advent má jedno úskalí: Je tak krátký, že se nám může stát, že uteče jak voda a my ho „propásneme“.
7. 12. 2019, Rh

Advent je hezký čas. Když se nenecháme zmást tím, co se během této doby děje v obchodech a na ulicích, můžeme ho prožít jako čas těšení se a radosti z toho, že Bůh chce přijít do našich životů.

Advent má ale také jedno úskalí: Je tak krátký, že se nám může stát, že uteče jak voda a my ho „propásneme“. A přitom jsme během této doby vyzýváni, abychom učinili zásadní čin: „Obraťte se!“

Obrácení znamená nasměrovat svůj život opět tam, kam jsme mířili, když všechno bylo v pohodě a byli jsme šťastní. Dobře se to dá ilustrovat na mezilidských vztazích: Byly časy, kdy nám bylo s někým dobře, toužili jsme po tom být spolu, navzájem se obdarovávat, těšit se jeden z druhého. Ať už to byl vztah partnerský, sourozenecký, mezi rodiči a dětmi, mezi přáteli… A najednou se něco pokazilo, nechceme se vidět, nechceme spolu nic mít. Obdobně to platí i o našem vztahu k Bohu.

Jan Křtitel vyzývá radikálně: „Obraťte se!“ Tedy, neztrácejte čas!

Je těžké udělat první krok ke smíření. Bojíme se, že budeme druhými odmítnuti. Můžeme mít ale jistotu, že když do našeho odhodlání ke smíření pozveme Ježíše, bude v tom s námi. Vždyť advent je přece doba, kdy Bůh přichází…

Uzdravení vzájemných vztahů je dobrý způsob, jak se připravit na Vánoce. Už i proto, že dárky dostanou svůj smysl: Budou výrazem vztahu. Když máme někoho rádi, je jedno, jakou cenu dárek má. Když ve vztahu s druhým něco chybí, nenahradí to dárek ani za milion. 

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.